BrainFeedBack

BrainFeedBack, EEG Biofeedback, Neurofeedback,… názvů je to několik pro jednu a tu samou metodu, která je založená na snímání elektrické aktivity mozku a biologické zpětné vazbě. U nás jí říkáme BrainFeedBack, protože tak se jmenuje přístroj i software a zároveň je to asi nejlepší nezavádející název.

Brain => mozek, Feedback => zpětná vazba.

Podívejme se na Filipa,

za hlavu se máma chytá.

Chce mít z něho gentlemana,

na to však, co při stole dělá jména nemá…

Malý Filip vrtichvost, při stole je ho víc než dost.

Vrtí se a chichotá se, na stoličce vpřed a vzad a až na zem spadne.

Filip je milý, živější chlapec (9 let) – s primární diagnózou „ADHD“ (porucha pozornosti spojená s motorickým neklidem).

Symptomatika: má těžkosti udržet pozornost při plnění úloh, nedrží se pokynů, lehko ho vyruší podněty zvenčí, má sklon skákat do řeči, často je v pohybu, nebo se chová jako by ho „něco hnalo“.

Neuroobraz: frekvenčně nezralý, amplituda má vyšší index oproti normohodnotám hlavně nad pravou částí lbi.

Filip tedy pozornost naváže, ale neudrží.

Honzík je hotový,

vydat se do školy.

No malé motovidlo, má jen jedno pravidlo.

Na nebe se dívat, oblaky počítat.

Toho co má před sebou, vůbec si nevšímat.

Tam je Honzíček, postojí kousíček, zasněně hledí, spadne do kapradí.

Honza je milý, zasněný chlapec (9 let) – s primární diagnózou „ADHD“ (porucha pozornosti spojená s neuromotorickým neklidem).

Symptomatika: má těžkosti s organizací úloh a činností, ztrácí věci potřebné ke splnění určitých úloh, je zapomnětlivý při každodenních činnostech, má sklon skákat do řeči, má problém počkat, kdy se dostane na řadu.

Neuroobraz: frekvenčně zralý, amplituda má vyšší index oproti normohodnotám nad oběma hemisférami.

Honza tedy pozornost nenaváže, a tak nemá co udržet.

Oba chlapci mají tedy diametrálně odlišné neuroobrazy, stejntak pinu potíí.

Pesto se velmi asto setkáváme s tím,

e Filip a Honza mají nastavenshodnterapeutickproces,

tak aby se pípadnporuchy pozornosti zbavili.

Připadá vám to také zvláštní ?

konkrétně u diagnózy ADHD  je to ještě o kousek složitější.

1. typ ADHD

Honza [9 let] neprodukuje mnoho motorického neklidu, ale spíše je více upovídaný. Pokládá hodně otázek, a proto neustále o něčem povídá, aby se udržel v koncentrovaném stavu. Často bývá zasněný a nepřítomný, ovšem pokud nepovídá. Bývá unavený, má problém zaměřit pozornost a vydržet. Ze začátku testování zvládá úlohy bez chyb, postupně se vlivem únavy výsledky zhoršují. Často se u něj objevuje nevyrovnanost ve výkonech…

2. typ ADHD

Filip [9 let] produkuje velmi mnoho motorického i verbálního neklidu. Výrazná je nesoustředěnost, nepozornost, roztěkanost a skákání do řeči. Má problém s řešením úloh, a to i přes dobré kognitivní předpoklady. Má výbornou představivost a fantazii, ale bez regulace logiky. Hodně si vymýšlí. Žije ve fantazijním světě. Je velmi oblíbený mladšími dětmi. Ještě stále se ptá „proč?“…

3. typ ADHD

Martin [9 let] se často kroutí, vrtí, houpe a skáče. Vykazuje problém s pozorností a výdrží. Je velmi hravý a chování je dětinské. Kognitivně je však v normě. Pro velmi krátkodobou pozornost může vykazovat snížený intelekt. Což je spíše než jeho chyba, chyba diagnostiky.

4. typ ADHD

Ota [9 let]. Rodiče popisují Otu jako neklidného a nepozorného. Popisují neschopnost učit se, nosí špatné známky a časté poznámky kvůli chování. Popisují, že je jako rodiče neakceptuje, neplní příkazy. Problémové chování se objevuje většinou v přítomnosti rodiče či jiné autority.

Přestože každý z chlapců má zcela jiný neuroobraz, všichni mají stejnou diagnózu ADHD.

Honza s Filipem budou například mít velký profit z neuroterapie, zatímco Martin bude mít profit velmi malý a Ota téměř žádný.

Martin a Jirka budou však velmi profitovat, například i z bilaterálních cviků v kombinaci s neuroterapií.

Honza a Ota budou však z pohybových aktivit profitovat daleko méně.

S Otou se téměř nevyplatí pracovat žádnou z technik, protože u něj je příčina jeho ADHD v rodinném systému a je potřeba do terapie dostat především jeho rodiče.

Co by se ve vaší práci změnilo,

kdybyste už za malou chvilku uměli

takto efektně rozdělit

každého s diagnózou ADHD ?

Teď si představte jaké by to pro vás bylo, kdybyste:

 vědeli, jak se posunout dále.

konečně měli v diagnostice jasno

 měli v práci systém, který má hlavu i patu.

po diagnostice věděli, co způsobuje klientovy symptomy a jak se jich může zbavit.

viděli ve své práci pozitivní výsledky a dobré konce.

A to vše tvořivě, bez námahy a předsudků.

Kolik byste byly ochotni zaplatit za tyto nové dovednosti?

hybridní kurz BrainFeedBack I.

Prezenční část

Nejbližší termín 24.-28.10. 2022 ve Smolenicích. Počet účastníků je limitován.

On-line vysílání

Celý kurz 24.-28.10. 2022 bude opět živě vysílaný na obvyklých platformách.

Ve škole nás naučili orientovat se v literatuře,
ukázali nám roky zažitý systém.

Nenaučili nás však:

propojovat naučené informace

praktické zručnosti pro práci s klientem

jít hlouběji k příčinám problému

udělat si nadhled nad dogmaty

A s tímto nastavením jdete do praxe, kde se o Vás vyžaduje moc nevybočovat a držet se zažitých pravidel.

Rozhodně není Vaší chybou, když žijete v přesvědčení že:

ADHD / ADD

je 

porucha

Autismus

je

neléčitelný

Specifické poruchy učení

jsou

nevratné

Tak jako se mění doba, tak se mění i symptomy.
To, co bývalo kdysi považováno za normu, dnes najdete v sekci porucha.

 V diagnostice se úplně stírá osobnost, individualita a prostředí.

 Zapomněli jsme hledat pozitiva a zaměřujeme se hlavně na negativa.

⇒ Vyzdvihuje se průměrnost a těm, kteří vynikají, nebo jsou jiní, jsou přiřazeny diagnózy.

není Vaší chybou když:

Nevíte kde je začátek a kde konec.

⇒ Nevíte co je primární a co je sekundární symptom

⇒ se snažíte pracovat intuitivně, často však nevíte, kam to vede a co to vlastně znamená

Rozhodně v tom nejste sami!

podobné pocity jsme měli my, když jsme začínali…

Jistě znáte z nemocnice EEG (je to přístroj s takovou tou čepicí na hlavu), který snímá elektrickou aktivitu mozku. BrainFeedBack dělá to samé, jenom trochu jednodušeji.

Terapeut nepotřebuje celou čepici, protože si vystačí pouze s několika elektrodami.

Bibiana Naďová

Bibiana Naďová

Je dítě z vesmíru a pochopila svoji roli zde na Zemi.

konzultace denn

9:00-9:45

WhatsApp, iMessage, FaceTime:

+421 914 202 306

AUTISMUS z pohledu BrainFeedBacku.

1. typ Autismu

Dana (4 let) – v EEG se premeaturovaná Alfa střídá s Beta.

Dana je diagnostikovaná jako nízkofunkční autistka. Hodně sebe samostimuluje. Neustále se kýve, houpe, točí dokola a vykonává monotónní činnosti. Zrakový kontakt má minimální. Předškolní zručnosti nemá vyvinuté žádné. Nemluví, nerozumí, nehraje si funkčně. Chybí jí spontánnost a sebevyjádření. Zajímají ji písmena a čísla, ale jedná se o nefunkční zručnost. Agresivitu otáčí vůči sobě a ne vůči okolí. Často se kouše, škrábe, bouchá. Trvá na rituálech.

2. typ Autismu

Jana (4 let) – v EEG je prematurovaná Alfa a občas se objevuje Theta.

Jana má vyvinuté některé předškolní zručnosti. Mluví, ale nikdo jí nerozumí. Její řeč je pro okolí nesrozumitelná. Porozumění je oslabené, hra je nefunkční. Často je podrážděná a nespokojená. Má zájem manipulovat s věcmi, když jí to nejde, pak je frustrovaná a agresivitu otáčí vůči okolí. Nové věci se učí pomaleji než její vrstevníci.

3. typ Autismu

Tatiana (4 let) – v EEG se prematurovaná Alfa se pravidelně střídá s Theta

Tatiana má opožděný vývoj řeči. Částečně dobře rozumí. Hraji si funkčně, je zvídavá. Občas má zvláštní motorické nebo zvukové projevy. Je hypersenzitivní na zvuky – zacpává si často uši. Můžeme pozorovat, že se často uzavírá do sebe. Nevyhledává společnost cizích dětí – dráždí ji to. Zvýšené napětí jí způsobuje frekvenční nestabilita, a ta spustí dysfunkční chování.

4. typ Autismu

Monika (4 let) – v EEG dominuje Theta rytmus.

Monika je odpojená od pocitů a od vnějšího světa. Je velmi pasivní a nic ji nezajímá. Je ustrnutá v orální fázi vývoje – všechno dává do úst. Hra je na primitivní úrovni rozhazování a odhazování.

Přestože každá z dívek má zcela jiný neuroobraz, mají stejnou diagnózu AUTISMUS.

Tatiana bude například mít velký profit z neuroterapie.

Dana a Jana budou z neuroterapie profitovat pouze v kombibanci s neurosezorickým cvičením.

Monika bude mít profit z neuroterapie minimální. Monika bude profitovat z terapií pouze v případě, že opět budou pracovat její rodiče, protože její neuroobraz ukazuje na trauma v rodinném systému.

Přesto to evidujeme, ne sice moc úspěšné, pokusy pracovat s Autisty univerzálně jednotným typem tréninku.

Co by se ve vaší práci změnilo, kdybyste už za malou chvilku uměli takto efektně rozdělit kohokoliv s ADHD a PAS ?

N A U Č   S E

nové informace o tom jak funguje mozek

Z J I S T I

jak vypadá porucha pozornosti, spánku, ei, hyperaktivita, zasnnost, … v neuroobraze.

P Ř I P R A V    S E

na zcela nové informace o symptomatice diagnóz ADHD, Autismus, Asperger, SPU,…

R O Z Š I Ř    S I

svoje vdomosti o komplexní pohled na tyto poruchy.

Z

Rozumíme vašim obavám:

Budu schopný(á) rozeznat jednotlivé symptomy?

Máme pro vás pipravenjednoduchmetodologický zpracovaný systém.

Budu schopný(á) diagnostikovat i neintaktní děti?

Ano.

V čem to bude přínosné?

Nauíme vás bt jedinenve svém oboru.

a máme pro Vás řešení

hybridní kurz BrainFeedBack I.

⇒ Pomocí našeho metodologicky zpracovaného systémového postupu to opravdu zvládne každý.

⇒ Předáváme pak informace a postupy ověřené léty naší praxe.

⇒ I vy můžete být jedineční, stejně tak, jak jsme dnes my.

 Na informace pod čarou nejsme stavění, předáváme vždy 100% použitelných informací a postupů.

V centre EEG Inštitút Slovensko som sa zúčastnila niekoľkých kurzov a vzdelávaní počas posledných 4 rokov. Páči sa mi spájanie čiastkových terapií do jedného celku a prepájanie teoretických znalostí a praktických zručností. Všetky poznatky sa dajú ihneď aplikovať v praxi. Nenahraditeľná skúsenosť je aj spolupráca a usmernenie po ukončení kurzu a ochota konzultovať. „

Mgr. Mariana Školnikovičová

od teď už na to nebudete sami.

I my jsme hodně tápali, hledali,…

 Který kurz je přínosný ?

 Kterou knihu si přečíst ?

 Jakou terapii či postup zvolit tak, aby to bylo co nejúčinnější ?

Časem,

jak jsme zaváděli nové postupy a terapie do praxe s klienty,

jsme přišli na to,

že neexistuje jedna všespásná terapie, či postup.

Specifické poruchy učení z pohledu BrainFeedBacku.

1. typ SPU

Antonín (9 let)v EEG se objevuje nezralost grafu v centrální oblasti a zároveň zralost grafu v parietální oblasti
Antonín má problém s hrubou i jemnou motorikou. Píše výrazně pomaleji a velkými písmeny v porovnání se svými vrstevníky. Úchop je nezralý a přítlak je velmi silný. Často při psaní či kreslení leží na lavici nebo i na zemi. Při čtení dlouho setrvává ve slabikování, čtení ho nebaví.

2. typ SPU

Matouš (9 let) v EEG se objevuje zralost grafu v centrální oblasti a zároveň nezralost v parietální oblasti
Matouš má problémy v auditivní a vizuální analýze hlásky a písmena. Má problémy s dlouhodobou pamětí jak mechanickou, tak i emoční. Dokáže identifikovat a rozpoznat čísla, ale matematické úlohy mu dělají potíže, ne však pro kognitivní deficit, ale pro přítomnost specifických deficitů v oblasti vizuálního, auditivního a taktilního zpracování.

3. typ SPU

Bohumil (9 let)v EEG se objevuje nezralost grafu centrálně i parietálně.
Bohumil má potíže jak v hrubé i jemné motorice, tak i v oblastech vizuálního, auditivního a taktilního zpracování.

4. typ SPU

Hubert (9 let)EEG graf je zralý centrálně i parietálně
Hubert vykazuje netypické znaky specifických poruch. Auditivní, vizuální a taktilní zpracování je v normě. Potíže jsou zejména v chování.

Přestože každý z chlapců má zcela jiný neuroobraz, mají stejnou diagnózu Specifické poruchy učení.
Antonín bude velmi profitovat z neuomotorické terapie.
Matouš a Bohumil budou profitovat buďto z neuroterapie, nebo neuromotorické terapie,
nebo z terapie specifickýc deficitů, nebo z auditivní či vizuální terapie. Je důležité to přesně vyspecifikovat, kde se nachází primární příčina oslabení.
Hubert bude profitovat především z terapie rodičů.
Přesto evidujeme ne moc úspěšné pokusy pracovat se Specifickými poruchami učení univerzálně jednotným typem tréninku.

Co by se ve vaší práci změnilo, kdybyste už za malou chvilku, uměli takto efektně rozdělit kohokoliv s ADHD a PAS
i se Specifickou poruchou učení ?

BrainFeedBack – dva v jednom diagnosticko-terapeutická metoda.

 Tento kurz školíme už více jak 12 let a každý rok je o kousek lepší.

 V ceně kurzu jsou také doživotní aktualizace.

 Na tomto kurzu se naučíte praktické zručnosti jak při diagnostice, tak při tréninku.

 Výhodou je, že přístroj BrainFeedBack je jak diagnostický tak terapeutický.

 Součástí kurzu je i diagnostika, která vám pomůže pochopit, co vlastně stojí za symptomy.

 Budete vědět klientům, rodičům či jejich dětem lépe vysvětlit, proč se jim dějí přesně tyto věci.

 BrainFeedBack je měřitelná zobrazovací metoda.

 Nevěštíte z křišťálové koule ukazujete reálná data.

⇒ Obzvláště tuto metodu milují technicky zaměření klienti.

⇒ Naučíme vás efektivně pracovat s jakýmkoliv mozkem bez ohledu na primární diagnózu.

Milá Bibiano a Jardo, moc a moc vám oběma děkuji za úžasný workshop. Úžasně připravené, řečené, skvělé materiály, které v praxi hned použiji. Už se moc těším na další. DĚKUJI Zora z Brna 🙂

Zora Pardy

surprised A to vše tvořivě, bez námahy a předsudků. surprised

ASPERGER z pohledu BrainFeedBacku.

1. typ

Beata (8 let)hemisferální asymetrie frekvenční (vpravo Delta vlevo Alfa)
Beatka má nadprůměrný intelekt. Emoční zralost ustrnutá mezi 2. a 3. rokem života = problém ve vztahové vazbě k objektu. Mechanická paměť excelentní, emoční paměť výrazně oslabená. Společnost vrstevníků nevyhledává. Žije si ve vlastním mechanickém světě.

2. typ

Petra (8 let)hemisferální asymetrie amplitudová (vpravo Alfa 30uV vlevo Alfa 14 uV)
Intelekt vyšší nadprůměr. Petra je odpojená od pocitů, od sebe, od okolí. Straní se jakéhokoliv kontaktu. Výrazná auditivní, vizuální a taktilní hypersenzitivita. Časté bolesti hlavy. Straní se kolektivu. Nejraději je zavřená doma mezi svými knihami.

3. typ

Blanka (8 let)RB efekt nad pravou hemisférou (vpravo Alfa 12Hz 30uV, vlevo Alfa 8 Hz 14uV)

Blanka má intelekt v normě. Má výraznou intrapsychickou tenzi, je uzavřená a má neopodstatněné strachy. Vyhýbá se kontaktu s jinými lidmi. Bývá hodně unavená. Mluví často o smrti. Má potíže se spaním.

4. typ

Hanka (8 let)frekvenční nestabilita (střídá se Delta, Theta, Alfa se superponovanou Beta)

Hanka vykazuje zvláštní chování – jednou dítě, jednou dospělý. Velmi rychle se z normálního chování přepne do regresního chování. Mívá časté návaly zlosti. Agresivitu otáčí jak vůči sobě, tak vůči okolí. Přítomná vysoká frustrační tolerance. Časté neadekvátní chování. Objevují se i poruchy stravování.

Přestože každá z dívek má zcela jiný neuroobraz, mají stejnou diagnózu Aspergerův syndrom. Beata, Petra, Blanka i Hanka budou profitovat z neuroterapie v
kombinaci s terapií hrou s psychoanalytickým vedením a z neurosenzorické terapie.
A zároveň všechny dívky budou velmi profitovat z terapie rodičů, protože si nezaslouží nést to za ně.

Co by se ve vaší práci změnilo, kdybyste už za malou chvilku, uměli takto efektně rozdělit kohokoliv s ADHD a PAS
i se Specifickou poruchou učení nebo s Aspergerovým syndromem?

Kolik byste byly ochotni zaplatit za tyto nové dovednosti?

hybridní kurz BrainFeedBack

1. Prezenční část

Nejbližší termín 24.-28.10. 2022 ve Smolenicích. Počet účastníků je limitován.

2. On-line vysílání

Celý kurz 24.-28.10. 2022 bude opět živě vysílaný na obvyklých platformách.

Program
 • Historie metody u nás i ve světě
 • Co je to BrainFeedBack a jak vlastně funguje
 • Princip metody
 • Ontogeneze neurologického vývoje
 • Ontogenetický, psychologický a neurologický pohled na samostatná frekvenční pásma [delta, theta, alfa, SMR, beta, beta2]
 • Diagnostika dosplělého klienta [frontálně, centrálně a parietálně]
 • Diagnostika dítěte [centrálně a parietálně]
 • Diagnostika nespolupracujícího dítěte
 • Popis výsledků diagnostiky [vyhodnocení diagnostické tabulky]
 • Nastavení individuálního terapeutického plánu
 • Strukturovaný terapeutický plán s přesně stanoveným cílem
 • Individuální tréninky stážistů a sledování klientů
 • Vyhodnocení výsledků tréninků [frekvenční a amplitudová vliv na psychologický obraz klienta]
 • Praktické tréninky dětí s DMO, ADHD, Autismem
 • Pochopení principu nematurovaných a prematurovaných rytmů a jejich vliv na dozrávání CNS
 • Psychologický obraz prematurovaných a nematurovaných rytmů 
1. den - pondělí 24.10.2022

09:00 ⇔ 09:30 ⇒ Úvod

09:30 ⇔ 10:45 ⇒ Historie metody

10:45 ⇔ 11:00 ⇒ přestávka

11:00 ⇔ 12:00 ⇒ Popis a princip metody

12:00 ⇔ 13:00 ⇒ oběd

13:00 ⇔ 14:00 ⇒ Mozek a BrainFeedBack

15:00 ⇔ 16:00 ⇒ Ontogeneze vývoje EEG

2. den - úterý 25.10.2022

09:00 ⇔ 10:00 ⇒ Opakování a otázky a odpovědi z předchozího dne

10:00 ⇔ 10:45 ⇒ Praktické zručnosti při práci s BrainFeedBackem

10:45 ⇔ 11:00 ⇒ přestávka

11:00 ⇔ 12:00 ⇒ Ukázka diagnostiky

12:00 ⇔ 13:00 ⇒ oběd

13:00 ⇔ 16:00 ⇒ Praktický nácvik diagnostiky dospělého

3. den - středa 26.10.2022

09:00 ⇔ 09:30 ⇒ Opakování a otázky a odpovědi z předchozího dne

09:30 ⇔ 10:45 ⇒ Parametry pro vyhodnocování diagnostiky dospělého klienta

10:45 ⇔ 11:00 ⇒ přestávka

11:00 ⇔ 12:00 ⇒ Vyhodnocení diagnostiky dospělého klienta

12:00 ⇔ 13:00 ⇒ oběd

13:00 ⇔ 14:00 ⇒ Orientace v diagnostické tabulce

14:00 ⇔ 16:00 ⇒ Tvorba individuálních terapeutických plánů

4. den - čtvrtek 27.10.2022

09:00 ⇔ 09:30 ⇒ Opakování a otázky a odpovědi z předchozího dne

09:30 ⇔ 10:45 ⇒ Dětská diagnostika

10:45 ⇔ 11:00 ⇒ přestávka

11:00 ⇔ 12:00 ⇒ Diagnosticko terapeutický postup u dětských klientů

12:00 ⇔ 13:00 ⇒ oběd

13:00 ⇔ 14:00 ⇒ Jak pracovat s problémovým klientem

14:00 ⇔ 16:00 ⇒ Praktická práce s přístrojem

5. den - pátek 28.10.2022

09:00 ⇔ 10:45 ⇒ Opakování a otázky a odpovědi z předchozího dne

10:45 ⇔ 11:00 ⇒ přestávka

11:00 ⇔ 12:00 ⇒ Praktická práce s přístrojem, trénink

12:00 ⇔ 13:00 ⇒ oběd

Vyberte si svůj oblíbený program kurzu BrainFeedBack

ON-LINE

⇒ Přístup k živému vysílání

[uzavřená skupina FCB, zoom, uzavřená část webu, vimeo]

⇒ Diagnostická tabulka

[v elektronické podobě]

⇒ Skripta terapeuta

[v elektronické podobě]

Vhodné pro:

 • elektronicky zdatné
 • nejlevnější možnost jak kurz BrainFeedBack získat

TERAPEUT

850,- €

balíček TERAPEUT je dostupný pouze pro 16

Přístup k živému vysílání

[uzavřená skupina FCB, zoom, uzavřená část webu, vimeo]

Diagnostická tabulka

[v elektronické podobě]

Skripta terapeuta

[v elektronické podobě]

⇒ Osobní účast na prezenční části ve Smolenicích

[počet omezený pro prvních 16]

⇒ Skripta terapeuta

[v tištěné podobě]

 Ontogeneze EEG

[v laminované podobě]

Sada dokumentů terapeuta

[informovaný souhlas atp. V elektronické podobě]

Tahák – rychlá diagnostika

[v laminované podobě]

Vhodné pro:

 • ty kteří potřebují základní vedení v průběhu prvního roku

ZA RUČIČKU

3.750,- €

balíček ZA RUČIČKU je dostupný pouze pro 5

Přístup k živému vysílání

[uzavřená skupina FCB, zoom, uzavřená část webu, vimeo]

Diagnostická tabulka

[v elektronické podobě]

Skripta terapeuta

[v elektronické podobě]

Osobní účast na prezenční části ve Smolenicích

[počet omezený pro prvních 16]

Skripta terapeuta

[v tištěné podobě]

Ontogeneze EEG

[v laminované podobě]

Sada dokumentů terapeuta

[informovaný souhlas atp. V elektronické podobě]

Tahák – rychlá diagnostika

[v laminované podobě]

⇒ Zhodnocení terapeutického plánu 10 klientů

[výhradně elektronicky pomocí aplikace zoom]

 on-line vedení tréninku

[pro prvních 10 klientů pomocí aplikace TeamViewer]

 100x diagnostická tabulka

[v elegantním trhacím bloku]

 on-line konzultace

[30x 20 minut rozdělených do prvního roku]

Přístup k záznamu celého kurzu

Vhodné pro:

 • ty, kteří potřebují ultimátní vedení v průběhu prvního roku praxe