BrainFeedBack

balíček ON-LINE

Balíček ON-LINE obsahuje:

⇒ Přístup k živému vysílání

[uzavřená skupina FCB, zoom, uzavřená část webu, vimeo]

⇒ Diagnostická tabulka

[v elektronické podobě]

⇒ Skripta terapeuta

[v elektronické podobě]

Vhodné pro:

 • elektronicky zdatné
 • nejlevnější možnost jak kurz BrainFeedBack získat

Možné volitelné položky:

Přístroj BrainFeedBack 2 ch PRO

 • verze přístroje pro profesionální použití, není zde limitovaný počet klientů
 • instalace obslužného software na vašem počítači (a to i vzdáleně)

Skripta terapeuta v tištěné podobě

 • Elegantně svázaná skripta terapeuta

Ontogeneze EEG v laminované podobě

 • dokument o velikosti papíru A3 s podrobným popisem ontogeneze EEG

Tahák rychlá diagnostika v laminované podobě

 • dokument o velikosti papíru A3 s podrobným návodem na rychlou diagnostiku

Sada dokumentů terapeuta v elektronické podobě

 • sada obsahuje nesledující dokumenty:
  • jeden
  • dva

Zhodnocení terapeutického plánu on-line [10 minut]

 • zhodnocení správnosti či nesprávnosti terapeutického postupu na základě vámi dodaných podkladů [jako je diagnostiká tabulka, terapeutický plán, eeg křivky]
 • toto zhodnocení provádíme pomocí emailu, nebo aplikace zoom

Vedení tréninku na dálku [45 minut]

 • pomocí aplikace TeamViewer se můžeme připojit přímo na vaše pracoviště a provést nácvik tréninku i na dálku

Konzultace klienta na dálku [10 minut]

 • zhodnocení vhodnosti či nevhodnosti použití této metody u vašeho klienta na základě vámi dodaných podkladů [jako je diagnostiká tabulka, terapeutický plán, eeg křivky, anamnéza, prostředí,…]
 • toto zhodnocení provádíme pomocí výhradně pomocí aplikace zoom

Přístup k záznamu živého vysílání

 • na 6 měsíců můžete získat přístup do našeho archivu k záznamu celého kurzu

Diagnostické tabulky v trhacím bloku

 • sada diagnostických tabulek v praktickém trhacím bloku
Predajný formulár je vytvorený v systéme SimpleShop.cz.

BrainFeedBack – dva v jednom diagnosticko-terapeutická metoda.

1. den - pondělí 24.10.2022

09:00 ⇔ 09:30 ⇒ Úvod

09:30 ⇔ 10:45 ⇒ Historie metody

10:45 ⇔ 11:00 ⇒ přestávka

11:00 ⇔ 12:00 ⇒ Popis a princip metody

12:00 ⇔ 13:00 ⇒ oběd

13:00 ⇔ 14:00 ⇒ Mozek a BrainFeedBack

15:00 ⇔ 16:00 ⇒ Ontogeneze vývoje EEG

2. den - úterý 25.10.2022

09:00 ⇔ 10:00 ⇒ Opakování a otázky a odpovědi z předchozího dne

10:00 ⇔ 10:45 ⇒ Praktické zručnosti při práci s BrainFeedBackem

10:45 ⇔ 11:00 ⇒ přestávka

11:00 ⇔ 12:00 ⇒ Ukázka diagnostiky

12:00 ⇔ 13:00 ⇒ oběd

13:00 ⇔ 16:00 ⇒ Praktický nácvik diagnostiky dospělého

3. den - středa 26.10.2022

09:00 ⇔ 09:30 ⇒ Opakování a otázky a odpovědi z předchozího dne

09:30 ⇔ 10:45 ⇒ Parametry pro vyhodnocování diagnostiky dospělého klienta

10:45 ⇔ 11:00 ⇒ přestávka

11:00 ⇔ 12:00 ⇒ Vyhodnocení diagnostiky dospělého klienta

12:00 ⇔ 13:00 ⇒ oběd

13:00 ⇔ 14:00 ⇒ Orientace v diagnostické tabulce

14:00 ⇔ 16:00 ⇒ Tvorba individuálních terapeutických plánů

4. den - čtvrtek 27.10.2022

09:00 ⇔ 09:30 ⇒ Opakování a otázky a odpovědi z předchozího dne

09:30 ⇔ 10:45 ⇒ Dětská diagnostika

10:45 ⇔ 11:00 ⇒ přestávka

11:00 ⇔ 12:00 ⇒ Diagnosticko terapeutický postup u dětských klientů

12:00 ⇔ 13:00 ⇒ oběd

13:00 ⇔ 14:00 ⇒ Jak pracovat s problémovým klientem

14:00 ⇔ 16:00 ⇒ Praktická práce s přístrojem

5. den - pátek 28.10.2022

09:00 ⇔ 10:45 ⇒ Opakování a otázky a odpovědi z předchozího dne

10:45 ⇔ 11:00 ⇒ přestávka

11:00 ⇔ 12:00 ⇒ Praktická práce s přístrojem, trénink

12:00 ⇔ 13:00 ⇒ oběd