BrainFeedBack

Balíček TERAPEUT obsahuje:

Přístup k živému vysílání
[uzavřená skupina FCB, zoom, uzavřená část webu, vimeo]

Diagnostická tabulka
[v elektronické podobě]

Skripta terapeuta
[v elektronické podobě]

 Osobní účast na prezenční části ve Smolenicích
[počet omezený pro prvních 10 zaplacených]

 Skripta terapeuta
[v tištěné podobě]

Ontogeneze EEG
[v laminované podobě]

Sada dokumentů terapeuta
[informovaný souhlas atp. V elektronické podobě]

Tahák – rychlá diagnostika
[v laminované podobě]

Možné volitelné položky:

Přístroj BrainFeedBack 2 ch PRO

 • verze přístroje pro profesionální použití, není zde limitovaný počet klientů
 • instalace obslužného software na vašem počítači (a to i vzdáleně)

  Zhodnocení terapeutického plánu on-line [10 minut]

  • zhodnocení správnosti či nesprávnosti terapeutického postupu na základě vámi dodaných podkladů [jako je diagnostiká tabulka, terapeutický plán, eeg křivky]
  • toto zhodnocení provádíme pomocí emailu, nebo aplikace zoom

  Vedení tréninku na dálku [45 minut]

  • pomocí aplikace TeamViewer se můžeme připojit přímo na vaše pracoviště a provést nácvik tréninku i na dálku

  Konzultace klienta na dálku [10 minut]

  • zhodnocení vhodnosti či nevhodnosti použití této metody u vašeho klienta na základě vámi dodaných podkladů [jako je diagnostiká tabulka, terapeutický plán, eeg křivky, anamnéza, prostředí,…]
  • toto zhodnocení provádíme pomocí výhradně pomocí aplikace zoom

  Přístup k záznamu živého vysílání

  • na 6 měsíců můžete získat přístup do našeho archivu k záznamu celého kurzu

  Diagnostické tabulky v trhacím bloku

  • sada diagnostických tabulek v praktickém trhacím bloku
  Predajný formulár je vytvorený v systéme SimpleShop.cz.

  BrainFeedBack – dva v jednom diagnosticko-terapeutická metoda.

  1. den - pondělí 24.10.2022

  09:00 ⇔ 09:30 ⇒ Úvod

  09:30 ⇔ 10:45 ⇒ Historie metody

  10:45 ⇔ 11:00 ⇒ přestávka

  11:00 ⇔ 12:00 ⇒ Popis a princip metody

  12:00 ⇔ 13:00 ⇒ oběd

  13:00 ⇔ 14:00 ⇒ Mozek a BrainFeedBack

  15:00 ⇔ 16:00 ⇒ Ontogeneze vývoje EEG

  2. den - úterý 25.10.2022

  09:00 ⇔ 10:00 ⇒ Opakování a otázky a odpovědi z předchozího dne

  10:00 ⇔ 10:45 ⇒ Praktické zručnosti při práci s BrainFeedBackem

  10:45 ⇔ 11:00 ⇒ přestávka

  11:00 ⇔ 12:00 ⇒ Ukázka diagnostiky

  12:00 ⇔ 13:00 ⇒ oběd

  13:00 ⇔ 16:00 ⇒ Praktický nácvik diagnostiky dospělého

  3. den - středa 26.10.2022

  09:00 ⇔ 09:30 ⇒ Opakování a otázky a odpovědi z předchozího dne

  09:30 ⇔ 10:45 ⇒ Parametry pro vyhodnocování diagnostiky dospělého klienta

  10:45 ⇔ 11:00 ⇒ přestávka

  11:00 ⇔ 12:00 ⇒ Vyhodnocení diagnostiky dospělého klienta

  12:00 ⇔ 13:00 ⇒ oběd

  13:00 ⇔ 14:00 ⇒ Orientace v diagnostické tabulce

  14:00 ⇔ 16:00 ⇒ Tvorba individuálních terapeutických plánů

  4. den - čtvrtek 27.10.2022

  09:00 ⇔ 09:30 ⇒ Opakování a otázky a odpovědi z předchozího dne

  09:30 ⇔ 10:45 ⇒ Dětská diagnostika

  10:45 ⇔ 11:00 ⇒ přestávka

  11:00 ⇔ 12:00 ⇒ Diagnosticko terapeutický postup u dětských klientů

  12:00 ⇔ 13:00 ⇒ oběd

  13:00 ⇔ 14:00 ⇒ Jak pracovat s problémovým klientem

  14:00 ⇔ 16:00 ⇒ Praktická práce s přístrojem

  5. den - pátek 28.10.2022

  09:00 ⇔ 10:45 ⇒ Opakování a otázky a odpovědi z předchozího dne

  10:45 ⇔ 11:00 ⇒ přestávka

  11:00 ⇔ 12:00 ⇒ Praktická práce s přístrojem, trénink

  12:00 ⇔ 13:00 ⇒ oběd